BioMessen Logo BioSüd

Aus­stel­len­de BioSüd

Aus­stel­len­den­su­che

Kate­go­rien

Waren­grup­pe

0–9
4peoplewhocare GmbH
A
Abilat GmbH
Acan­Chia UG & Co. KG
Adel­holze­ner Alpen­quel­len GmbH
aga­va — Karin Lang — Son­nen­tracht GmbH
ALB-GOLD Teig­wa­ren GmbH
Alberts — Pur­ve­gan GmbH
Albu­ra Magu­cha UG (haf­tungs­be­schränkt)
Alfred Sch­la­de­rer Schwarz­wäl­der Haus­bren­ne­rei GmbH
All­gäu­er Ölmüh­le e.K.
Allos Hof-Manu­fak­tur GmbH
Alma­Win Rei­ni­gungs­kon­zen­tra­te GmbH
Alsi­tan GmbH
Alto­ma­yo — Pre­mi­um Foods GmbH
Ami­co Bio Soc. Coop A.R.L. — ARS COMUNICANDI SRL
Andech­ser Mol­ke­rei Scheitz GmbH
Anters­dor­fer Müh­le GmbH & Co Ver­triebs KG
Api­miel GmbH
Arche Natur­pro­duk­te GmbH
ARIES Umwelt­pro­duk­te GmbH & Co. KG
AROMANDISE
Aro­nia Ori­gi­nal Natur­pro­duk­te GmbH
ARTWERK GmbH
ARYA LAYA — M.E.G Gott­lieb Dia­der­ma Haus GmbH & Co. KG
Auro­ra kaas GmbH
Aylu­na Natur­kos­me­tik GmbH
Ayurs­a­na GmbH
B
Bad Dürr­hei­mer Mine­ral­brun­nen GmbH & Co. KG
bal­my­ou GmbH & Co. KG
Barn­house Natur­pro­duk­te GmbH
Bas­tia­an­sen — Van­ders­t­erre Hol­land B.V.
Bauck GmbH
Bau­holz Ursprung
Bava­ri­an Sweets GmbH
Baye­ri­sches Staats­mi­nis­te­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und Fors­ten Ref. alp Bayern
BEN & ANNA — JM Natu­re GmbH
bene­cos — cos­mon­di­al GmbH & Co. KG
Berg Braue­rei Ulrich Zim­mer­mann GmbH & Co. KG
Berg­land-Phar­ma GmbH & Co. KG
Bet­ti­nas Keimbackstube
Beu­tels­ba­cher Frucht­saft­kel­te­rei GmbH
Bin­gen­hei­mer Saat­gut AG
Bio Aus­tria Mar­ke­ting GmbH
Bio Metz­ge­rei Juf­fin­ger GmbH
Bio Pilz­land — Pilz­land Ver­triebs GmbH
bio ver­lag GmbH
Bio-Hof­bä­cke­rei Mau­ra­cher GmbH
Bio-Imke­rei Mar­got Erber
Bio-Schau­kä­se­rei Wig­gen­s­bach eG
bio-ver­de — ISANA Natur­fein­kost GmbH & Co. KG
Bio123.de — attemp­to Unter­neh­mens­be­ra­tung GmbH & Co. KG
Bio­boom c/​o Har­ting + Tovar GmbH
BIOGARTEN Han­dels GmbH
BIOGAST Ges­mbH
BioG­our­met GmbH
Bio­hof Decker
Bio­hof Lex GbR
Bio­kreis e.V.
Bio­land e.V.
Bio­land­hof Klein
Bio­lot­ta — Hart­korn Gewürz­müh­le GmbH
Bio­Ma­re — Wechs­ler Fein­fisch GmbH
Bio­polar — Öko­frost GmbH
Bio­re­al — Agra­no GmbH & Co. KG
Bio­turm GmbH
Bio­ve­gan GmbH
Bir­ken­gold GmbH
Bir­ken­gold GmbH
Bits & Bytes Ser­vice und Ler­nen GmbH
Bit­ter­kraft GmbH
Black Forest Mineralwasser
Blü­ten­land Bienenhöfe
BNN e.V.
BODAN Groß­han­del für Natur­kost GmbH
Bohl­se­ner Müh­le GmbH & Co. KG
Bona­fe­de Privatrösterei
Braue­rei Hel­ler GmbH
Braue­rei Pin­kus Mül­ler GmbH & Co. KG
Brick GmbH
Brüll­sauer Käse AG
Bun­te Bur­ger — bio & vegan GmbH
Byodo Natur­kost GmbH
C
Cachuu!
Cam­po Vene­to — Casa Alpe Adria GmbH
Can­de­la Bio-Han­dels GmbH
Cat­tier — Kneipp GmbH
Cedrus Coa­ching & Bera­tung Julia & Atti­la Flö­ri­cke GbR
CHA Dô Tee­han­dels GmbH
Chiem­gau­er Natur­kost­han­del GmbH
Cho­co­la­tema­kers
Claus Reform­wa­ren Ser­vice Team GmbH
CLEOS — Orga­nic Fla­vour Com­pa­ny B.V.
Clos­ter­mann Organics
Coco­an­el
Coco­nil­la UG
Coteaux Nan­tais — Cototerra
D
D’An­ge­lo Pas­ta GmbH
Dachs­wan­ger Müh­le — Gebrü­der Schnei­der GbR
Davert — Mid­so­na Deutsch­land GmbH
De Rit /​ Allos Hof-Manu­fak­tur GmbH
DEANGELIS SRL
DEFU — Das Tier­fut­ter vom Bio-Bau­ern — Deme­ter Fel­der­zeug­nis­se GmbH
Deme­ter e.V.
Deme­ter Fel­der­zeug­nis­se GmbH
denn­ree GmbH
der Holz­hof GmbH
Destil­le­rie Far­tho­fer GmbH
Die Holz­schmie­de
Die klei­ne Müh­le — Teu­to­bur­ger Ölmüh­le GmbH
Die Regio­na­len GmbH
Din­kel­nu­deln Moser GmbH
Donath-Müh­le GmbH & Co. KG
Dorf­kä­se­rei Gei­ferts­ho­fen AG
Dr. Goerg GmbH
Dr. Haus­ch­ka — WALA Heil­mit­tel GmbH
Dr. Johan­na Bud­wig GmbH
Dr. Nie­der­mai­er Phar­ma GmbH
Dr. Wolz Zell GmbH
Dre­her bio GmbH
E
E.A.E. Roh­stoff GmbH
eco cos­me­tics GmbH & Co. KG
Eco-Plus Han­dels und Ser­vice GmbH
eco­in­form GmbH
Ecos­toof
el roji­to GmbH
Elly Mom­berg LLC
Ent­o­Sus GmbH
Erd­mann­HAU­SER Getrei­de­pro­duk­te GmbH
ETISYS Eti­ket­tier­lö­sun­gen GmbH
Eubio­na
ezzich Bio Essig­ma­nu­fak­tur — Rotel­la & Rotel­la GbR
F
fai­raf­ric AG
Fair­food Frei­burg GmbH
Fair­tain­ment GmbH
Far­falla Essen­ti­als AG
Fat­to­ria Vege­ta­le — Casa Alpe Adria GmbH
FBM — Fal­lers­le­ber Back­wa­ren Manufaktur
FITNE Health Care GmbH
Fle­vo­sap BV
fol­low­food GmbH
foo­die & fri­ends — Dirk Siemenowski
Frei­herr von Per­ger GmbH
Frei­län­der Bio Geflü­gel GmbH
Frie­sen­herz GmbH
FRITZ Müh­len­bä­cke­rei GmbH
froo­bie food GmbH
Funsch Mar­zi­pan GmbH
Für­nis e.U. Wolf­gang Fürnwein
FZ Orga­nic Food
G
Gela­to Clas­si­co — Die Eis­ma­nu­fak­tur GmbH
Georg Thal­ham­mer — Han­del mit fri­schen Bio-Lebens­mit­teln e. K
GEPA mbH
Gerald Bart­ke GmbH
Gesgu GmbH
Ghee Easy B.V.
Gil­do Rachel­li Ita­lia srl
Gold­blatt — GB Food GmbH
Good Bio­tics GmbH
Gour­met Flamm­ku­chen Sys­te­me GmbH
Green Heart — Wojnars Lecker­bis­sen — Woj­nar Beteil­gungs GmbH
Green­lo­tus GmbH Groß­markt­hal­le Rei­he 7–9
Gross­mann Fein­kost GmbH
Grün­hof — Popp Fein­kost GmbH
Grup­po Ger­mi­nal — Il Man­gi­ar Sano S.P.A.
GSE Ver­trieb Bio­lo­gi­sche Nah­rungs­er­gän­zungs- & Heil­mit­tel GmbH
GUA — Wider­ker Bever­a­ges GmbH
guter­rat Gesund­heits­pro­duk­te GmbH & Co. KG
GUTNUSS — by Machan­del BV orga­nic foods
H
hako­pa­xan — Regio­nal­groß­han­del — Han­dels­kon­tor Will­mann für Natur­pro­duk­te GmbH
Hamp­stead Tea London
hanf&natur, Ralf Buck
Häp­py­Sn­äx — almalex GmbH
Härdt­ner Spe­zia­li­tä­ten GmbH
Hari’s Tre­asu­re — La Alter­na­ti­va B.V.
Har­ting & Tovar GmbH
Har­ting & Tovar GmbH
HEDI Natur­kost GmbH
Heil­erde-Gesell­schaft Luvos Just GmbH & Co. KG
HERMANN.BIO Fun­gi Pad — Neu­bur­ger Fleisch­los GmbH
Herr­manns­dor­fer Land­werk­stät­ten Glonn GmbH & Co. KG
Herz­stück Hor­gau eG
Heu­schre­cke Natur­kost GmbH
HIESTAND GbR
Hof­pfis­terei — Lud­wig Sto­cker GmbH
HOLLALA — Vic­tua­li­um GmbH
Hol­le baby­food AG
Hoo­idam­mer — Kaas­ma­ke­rij Hen­ri Wil­lig bv
Horn­ber­ger Lebens­quell GmbH
Hüb­ner — Anton Hüb­ner GmbH & Co. KG
Hüg­li Nah­rungs­mit­tel GmbH
Hül­sen­reich GmbH
Hül­sen­reich GmbH
HUOBER BREZEL GmbH & Co.
I
Il Ces­to GmbH & Co. KG
IMS Höl­lin­ger GmbH
J
Jent­schura Inter­na­tio­nal GmbH
K
K‑PHILUS — LAITERIE DU CLIMONT SAS
Kan­ne Brot­trunk GmbH & Co. Betriebs­ge­sell­schaft KG
Kap­pel­bau­er Ölmühle
Kari’s Cra­ckers
Kar­mage — Milch­bu­ben KG
Käser­ebel­len GmbH
Käse­rei Neuwies
KEIKO — Shi­mo­do­zo­no Inter­na­tio­nal GmbH
Ker­ler GmbH
Kia-Char­lot­ta GmbH
Kleins­te­Soepfa­b­riek
kola­kao — natur-reich-inform
Kom­mu­ni­ka­ti­ons­be­ra­tung Klaus Braun
Kon­di­to­rei Steh­wi­en GmbH
Kor­ne­lia — Donau­Stru­del GmbH
KORNKREIS Erzeu­ger­ge­mein­schaft GmbH
Kräu­ter­gar­ten Pom­mer­land eG
Kreuz­nacher Senf­werk GmbH
Krey­en­hop & Klu­ge GmbH & Co KG
L
l’An­gé­lus — Bio­four­nil SAS
La Gioia — Leicht und Leben­dig GmbH
Land­frau Öko­lo­gi­sche Metz­ge­rei – unselbst­stän­di­ge Betriebs­stät­te der Lud­wig Sto­cker Hof­pfis­terei Gmb
Land­gar­ten GmbH & Co. KG
Land­kä­se­rei Her­zog GmbH
Land­ma­cher GmbH
Lands­hu­ter Kunst­müh­le C. A. Mey­ers Nachf. AG
LaS­el­va Tos­ka­na Fein­kost Ver­triebs GmbH
Lau­re­ta­na — Das leich­tes­te Was­ser Ver­triebs GmbH
Lau­ter­acher Alb-Feld-Früchte
Lebens­baum — Ulrich Wal­ter GmbH
Lego­mo GmbH
Lie­be­lei Likö­re — Lan­ge + Rebsch Group GmbH
Lieb­ler-Latz­ko — Inh. Patrick Latzko
Lif­e­food Czech Repu­blic s.r.o.
Lima N.V.
Lind­ner Land- und Forst­wirt­schaft GmbH & Co. KG
Lisas Choice
Litt­le­lunch GmbH
livQ AG Fermentationsprodukte
Löcke’s Bio Ver­triebs GmbH
Log­gä — Sus­taina­bi­li­ty First GmbH
Love­chock B.V.
M
M. Reich GmbH
Main­tal Kon­fi­tü­ren GmbH
MAKRi Scho­ko­la­de — Makri GmbH
MaMa­Ju GmbH
Mam­ma Natur GmbH
Mani Bläu­el GmbH
Manu’s — Manu­Te­e­Fak­tur Eli­xier GmbH
Manu­ka­nu­ka GmbH
Maria & Franz Pfand — Con­ser­verie et Mou­t­ar­de­rie Belge
Marsch­land Natur­kost GmbH
Matcha­chin — Tau­send­kraut GmbH
Meal­Good OHG
MEDIHEMP — Deep Natu­re Pro­ject GmbH
Mes­se­team 24 GmbH
Milch­wer­ke Berch­tes­ga­de­ner Land Chiem­gau eG
mind sweets GmbH c/​o Arne Schäfer
Mog­li Natur­kost GmbH
Mog­li Natur­kost GmbH
Moin Bio Back­wa­ren GmbH
Mol­ke­rei Söb­be­ke GmbH
MONKI-HORIZON — Hori­zon Natu­ur­voe­ding BV
Moos­med Natu­ral Cos­me­tics GmbH
Mor­gen­land /​ Ege­Sun GmbH
Mount Hagen — Wert­form GmbH
Münch­ner Kindl Senf GmbH
Mur­nau­er Kaf­fee­rös­te­rei GmbH
Mut­ter Natur — Esty­ria Natur­pro­duk­te GmbH
MyCu­p­Of­Tea GmbH
myvi­al GmbH
N
Nabio — NABA Fein­kost GmbH
Nara­Food — Georg Huber
Nasch­Na­tur GmbH
Natu­mi GmbH
NATUR COMPAGNIE GmbH
Natu­ra-Werk — Gebr. Hil­ler GmbH & Co. KG
Natu­ra­ta AG
Natur­Gut GmbH
Natur­land Zei­chen GmbH
Natur­land Zei­chen GmbH
Neu­mark­ter Lamms­bräu Gebr. Ehrn­sper­ger KG
Neu­see­land­haus GmbH
NICAMA — Api­ni­ma GmbH
Niyok GmbH c/​o TITANIA Fabrik GmbH
nor­derd — PURE Orga­nic Pro­ducts GmbH
Nur Bio — Nie­der­län­di­scher Pavil­lon — Han­dels­agent Duit­s­land BV
nur puur bio GmbH
Nürn­ber­ger Bio-Ori­gi­na­le — AS Pre­mi­um Pro­duk­ti­ons & Ver­triebs GmbH
O
OASIS Tee­han­del GmbH
OEL Ber­lin — Thalas­sa GmbH & Co.KG
Ögema GmbH
Öko-Obst Blank OHG
Öko­land GmbH Nord
Öko­ring Han­dels GmbH
Öko­ring Han­dels GmbH
Öko­to­pia GmbH
Ökovital/​Rösner — Georg Rös­ner Ver­triebs GmbH
ÖMA Beer GmbH
onoff spi­ces
Orga­nic, Fri­ends & Sports GmbH
OSTMOST — Streu­obst­wie­sen Manu­fak­tur GmbH
P
p+w GmbH — Pro­jek­te + Waren­wirt­schaft Eck­hardt, Köhl GmbH
Par­ti­san Vod­ka — Brick GmbH
Pas­ta Nuo­va — Mos­sa GmbH
Peaceful Deli­cious GmbH
Peter Rie­gel Wein­im­port GmbH
PETZINGER Inh. Dani­el Kükenhöhner
Pfeif­fers — Bio Classics
PHYTS SARL — Gamarde
Pi Tech­no­lo­gy Euro­pe Kno­vo GmbH
Pil­ze Wohl­rab — Bio­Fun­gi GmbH
Plo­se Quel­le AG
PRIMAVERA LIFE GMBH
Pro­va­mel — Alpro GmbH
Pural Ver­triebs GmbH
Q
Quell­med — Mit­tel­we­ser Heil­quel­len GmbH
R
Raab Vital­food GmbH
Raben­horst — Haus Raben­horst O. Lauffs GmbH & Co. KG
Rebel Meat GmbH
Reform­haus eG
Reform­haus­Mar­ke­ting GmbH
Reform­Kon­tor GmbH & Co. KG
Rein­Saat GmbH
Rench­tal­b­ren­ne­rei GmbH
Restau­rant-Käse­rei Berg­hof AG
Rimo­co Gewürz­ma­nu­fak­tur — Cobe­ri GmbH
Rink­lin Natur­kost GmbH
Robert Meis­ner GmbH & Co. KG
Roh­milch­kä­se­rei Backen­s­holz GmbH & Co. KG
ROSE — Tress Lebens­mit­tel GmbH & Co. KG
Rosen­fell­ner Müh­le & Natur­kost GmbH
Rosen­gar­ten — Min­der­leins­müh­le GmbH & Co. KG
RUGER Bio Feinkost
S
Saat­gut­fonds — Zukunfts­stif­tung Landwirtschaft
Saling Natur­pro­duk­te GmbH
SALUS Haus GmbH & Co. KG
Sal­va­to­re Zappar­ra­ta — MONDOBIO
Samen Mai­er GmbH
San Vica­rio — Medi­ter­ra­neo Fein­kost GmbH & Co. KG
SANCHON — Peter­sil­chen GmbH
San­ta­ver­de GmbH
Sapi­n­ca — GOOD ROOTZ BV
Schalk Müh­le GmbH & Co. KG
Sche­del — der öko­lo­gi­sche Back­spe­zia­list GmbH
schenk GOLZE Laden­bau, Schenk GmbH
Schil­cher Käse GmbH
Sch­lein­zer Wein­han­del OG
Schnit­zer GmbH & Co. KG
Schroz­berg — Mol­ke­rei­ge­nos­sen­schaft Hohen­lo­he-Fran­ken eG
Schu­bert Bio & Voll­wert Bäcke­rei GmbH & Co. KG
Schwarz­t­rau­ber Bio­land Weine
Schwarz­wald­milch GmbH Freiburg
Schwei­zer Sau­er­kon­ser­ven GmbH
sell g’machts UG
SGWH Schwei­ze­ri­sche Genos­sen­schaft der Weich- und Halbhartkäsefabrikanten
Smart Orga­nic GmbH
Soda­san Wasch- und Rei­ni­gungs­mit­tel GmbH
Sola­ris Bio Tee — Good Earth Goods e.K.
SOMMER — Biback Zwie­back­fa­brik GmbH & Co. KG
Sonett GmbH
Son­nen­tor Kräu­ter­han­dels GmbH
SOTO — orga­nic veggie food GmbH
Soya­na Wal­ter Dän­zer e. K.
Speick Natur­kos­me­tik GmbH & Co. KG
Spei­se­kleid — Nei­sen & Nei­sen GbR
Spi­ce­bar GmbH
Spiel­ber­ger GmbH
St. Leon­hards-Ver­triebs GmbH & Co. KG
STYX Natur­c­os­me­tics GmbH
Swe­Ma GmbH
T
Tai­fun-Tofu GmbH
Tan­te­Ly — Wal­ter Lang GmbH
TARABAO — Bio.Fair.Direkt. GmbH
tee­thl­overs — Pur­po­se Pro­ducts GmbH c/​o CORE Oldenburg
tem­peh­ma­nu­fak­tur — Schnap­pin­g­er GmbH
Ter­ra­Sa­na posi­tiv eating B.V.
The Gin­ger Juice Com­pa­ny GmbH
Thise Meje­ri
Tiro­ler Zir­ben­kis­sen /​ Chris­toph Wildauer
Tla­x­calli GmbH
Tra­fo
Turt­le Natur­pro­duk­te GmbH
TZAMPAS — Eth­cl Food Labs GmbH
U
Unertl Ver­triebs GmbH
URTEKRAM Inter­na­tio­nal A/​S
V
Val­lée Ver­te GmbH
Vege­a­tal srl
Vege­ta­lis — Catering
Veli­ke! — Black Forest Natu­re GmbH
Ver­lags­haus Gutekunst
Vil­sa-Brun­nen Otto Rodek­ohr GmbH
Vita Ver­de Natur­kost e.K.
VITAM Hefe-Pro­dukt GmbH
VIVANI — Eco­Fi­nia GmbH
Vivo­Lo­Vin OHG
Voel­kel GmbH
Voi Guad by HaTo GbR
W
We Love The Pla­net — Nut­ri-Dyna­mics Deutsch­land B.V.
Wei­ßen­hor­ner Mol­ke­rei GmbH
Welt­Part­ner eG
Whea­ty — TOPAS GmbH
Who­ley — Green Grizz­ly GmbH
Wika­na Keks und Nah­rungs­mit­tel GmbH
Wohl­fühl­vieh GmbH
Wur­dies Kräu­ter GmbH & Co. KG
Würth Bio­kä­se & Fein­kost GmbH
Y
Yar­rah Orga­nic Pet­food B.V.
Yogi Tea GmbH
Z
zeit­für­bio Ver­triebs- und Betei­li­gungs­ge­sell­schaft AS UG
Zin­tenZ BV
Zot­ter Scho­ko­la­de GmbH
Das Aus­stel­len­den­ver­zeich­nis ist zir­ka vier Wochen vor der Ver­an­stal­tung online.